medlemsansökan

Välkommen som medlem i Galärerna!

Medlemsträffar

Vi träffas 4-5 ggr/år oftast med något historiskt tema, lyssnar, äter och umgås någonstans i Stockholm eller Nynäshamn.

Årsmöte genomförs under maj månad.

Medlem

Du som varit civilt anställd, en längre eller kortare tid, på någon arbetsplats med marin anknytning i Stockholms län eller är nära anhörig till någon som arbetat där är välkommen till oss, hör av Dig till:

Tommy, 070-673 99 80
Ulf, 070-593 57 90
Christer, 08-520 153 42, 070-520 14 77

Genom att bli medlem i Sällskapet Galärerna stödjer du en varvshistorisk kulturgärning. I våra stadgar står det bland annat:

§ 1. ÄNDAMÅL

  1. Sällskapet Galärerna är en förening som har till ändamål att stärka kontakter inom gruppen anställda vid marina varvs- och industrianläggningar i Stockholms län.
  2. Sällskapets verksamhet inriktas dessutom mot insamling av berättelser, sägner och förhållanden av historiskt värde från tidigare produktionsställen inom Stockholms län (Djurgården – Beckholmen – Skeppsholmen/ Kastellholmen), Muskö och Horsfjärdenområdet.

§2. MEDLEMSKAP

  1. Till ordinarie medlem kan de personer väljas som varit anställda vid någon av marinens varvs- och industrianläggningar inom Stockholms län.
  2. Till extra medlem kan person som varit nära knuten till marinens varvs- och industrimiljöer ingå.

Som medlem får du träffa likasinnade i en kamratlig samvaro och dessutom tillgång till föreningens arkiv med bilder, litteratur och annat. Medlemmarna kan också utnyttja föreningens medlemserbjudanden.

Gör en kulturinsats och ansök att bli medlem! För enskild person är medlemsavgiften 200:- per år.

Välkommen som medlem!

Ladda hem blankett för medlemsansökan nedan.
Fyll i och skicka till angiven adress på blanketten.

Medlemsansökan Galärerna (word)

Kommentarer inaktiverade.