medlemsansökan

Bli medlem i Sällskapet Galärerna

Genom att bli medlem i Sällskapet Galärerna stödjer du en varvshistorisk kulturgärning. I våra stadgar står det bland annat:

”§ 1. ÄNDAMÅL

  1. Sällskapet Galärerna är en förening som har till ändamål att stärka kontakter inom gruppen anställda vid marina varvs- och industrianläggningar i Stockholms län.
  2. Sällskapets verksamhet inriktas dessutom mot insamling av berättelser, sägner och förhållanden av historiskt värde från tidigare produktionsställen inom Stockholms län (Djurgården – Beckholmen – Skeppsholmen/ Kastellholmen), Muskö och Horsfjärdenområdet.

§2. MEDLEMSKAP

  1. Till ordinarie medlem kan de personer väljas som varit anställda vid någon av marinens varvs- och industrianläggningar inom Stockholms län.
  2. Till extra medlem kan person som varit nära knuten till marinens varvs- och industrimiljöer ingå.”

Som medlem får du träffa likasinnade i en kamratlig samvaro och dessutom tillgång till föreningens arkiv med bilder, litteratur och annat. Medlemmarna kan också utnyttja föreningens medlemserbjudanden.

Gör en kulturinsats och ansök att bli medlem! För enskild person är medlemsavgiften 200:- per år.

Välkommen som medlem!

Fält markerade med * måste fyllas i.

Vi använder endast dina kontaktuppgifter för att kunna kommunicera inom föreningen. Vi överlåter dem inte till annan extern part men kan behöva dela dem med samarbetspartners vid olika aktiviteter.

Kommentarer är stängda