Om oss

Vad är det som gör att man nu efter mer än 35 år efter utflyttningen av marinens varvs- och industriepok i Stockholm, ser områden på Galärvarvet och Skeppsholmen som intressanta industrimiljöer och väl värda att bevara?

Galärvarvsområdet på Djurgården har inte längre den marina prägel som krävs för att återge en unik marin varvsmiljö i centrum av Stockholm.

Stockholm hade under större delen av 1900- talet ett stort antal skeppsvarv, inget varv är bevarat.

Inom Galärvarvet arbetade 1800 yrkesmän och kvinnor inkl. industridelen/östra sidan på  Skeppsholmen t.om 1950. Utflyttningen från Stockholm 1969 medförde att 700 yrkesmän och kvinnor varav 350 var anställda inom varvet/ÖVS följde med till Muskö.

Vid 30- årsjubileumet 1999  var fortfarande mer än 50 anställda kvar från tiden i Stockholm. De använde jubileumet till att återvända till de gamla arbetsplatserna en så kallad ”återvändardag”. Ett besök som gav mersmak och som ringarna på vattnet spreds till före detta anställda, pensionärer.

De signaler vi då fick gav till resultat att det bildades en intresseförening för anställda och tidigare anställda från den marina varvs- industriproduktionen i Stockholm.

Vi kallade till konstituerande möte i maj 2001. Till mötet kom ett trettiotal intresserade kvinnor och män.

Mötet godkände inriktning och antog stadgar för verksamheten samt valde styrelse för ”Sällskapet Galärerna” som innebär att verka för att den marina varvsepoken utgör ett värdefullt kulturarv för kommande generationer.

Insamling av berättelser, sägner och förhållanden utgör en del av arbetet i föreningen.

Kommentarer är stängda