Inriktning

Vad gör vi?

Vi samlar berättelser, skrönor, historier, bilder och föremål från den svunna marina varvsepoken i Stockholms län.

Aktiviteter och utställningar 

Vi visar Styckekranen, anordnar medlemsträffar med historiska teman, medverkar i Varvsforum och träffar med Stockholms Sjögård, deltar i Stockholms kulturarvsdag samt genomför guidade promenader på Galärvarvet, Skeppsholmen och Beckholmen för allmänheten eller slutna sällskap.

Styckekranen

 

Den nuvarande styckekranen, som uppfördes 1751 och är byggd av trä samt täckt med järnplåt, är lite av en symbol för oss Galärer. En tidigare kran från 1650-talet stod på samma plats.

Vi öppnar och visar kranen för allmänheten vid högtidliga tillfällen minst en gång per år och kan då visa att den fortfarande fungerar. Detta gör vi tillsammans med SFV.

Kranen renoverades 2003 av SFV efter en ödeläggande brand 1978.

Medlemsträffar

Vi träffas 4-5 ggr/år oftast med något historiskt tema, lyssnar, äter och umgås någonstans i Stockholm eller Nynäshamn.

Årsmöte genomförs under maj månad.

Samverkan

Vi samverkar med bl.a.

  • Stockholms Sjögård
  • Sjöhistoriska museet
  • Sveriges Varvshistoriska Förening
  • Statens Fastighetsverk, SVF
  • Drottning Viktorias Örlogshem
  • Svensk Flyghistorisk Förening

SparaSpara

SparaSpara

Kommentarer inaktiverade.