Starten

Bakgrund

Vad är det som gör att man nu efter mer än 50 år efter utflyttningen av marinens varvs- och industriepok i Stockholm, ser områden på Galärvarvet och Skeppsholmen som intressanta industrimiljöer och väl värda att bevara?

Galärvarvsområdet på Djurgården har inte längre den marina prägel som krävs för att återge en unik marin varvsmiljö i centrum av Stockholm.

Stockholm hade under större delen av 1900- talet ett stort antal skeppsvarv, inget varv är bevarat.

Inom Galärvarvet arbetade 1800 yrkesmän och kvinnor inkl. industridelen/östra sidan på  Skeppsholmen t.om 1950. Utflyttningen från Stockholm 1969 medförde att 700 yrkesmän och kvinnor varav 350 var anställda inom varvet/ÖVS följde med till Muskö.

Vid 30- årsjubileumet 1999  var fortfarande mer än 50 anställda kvar från tiden i Stockholm. De använde jubileumet till att återvända till de gamla arbetsplatserna en så kallad ”återvändardag”. Ett besök som gav mersmak och som ringarna på vattnet spreds till före detta anställda, pensionärer.

De signaler vi då fick gav till resultat att det bildades en intresseförening för anställda och tidigare anställda från den marina varvs- industriproduktionen i Stockholm.

Vi kallade till konstituerande möte i maj 2001. Till mötet kom ett trettiotal intresserade kvinnor och män.

Mötet godkände inriktning och antog stadgar för verksamheten samt valde styrelse för ”Sällskapet Galärerna” som innebär att verka för att den marina varvsepoken utgör ett värdefullt kulturarv för kommande generationer.

Insamling av berättelser, sägner och förhållanden utgör en del av arbetet i föreningen.

Starten

Styrelsen fick en omfattande start:

 • Söka lokal (vilket inte ännu är löst)
 • Sprida intresse och förståelse för den marin- historiska varvs- epoken i Stockholm
 • Söka samverkan med Statens Fastighetsverk/SFV på Skeppsholmen och Djurgården
 • Besöka museer för bilder och arkivmaterial med mera
 • Kontakta föreningen Stockholms sjögård – Gustaf ”Gutte” Taube
 • Kontakta närstående institutioner

Vad har gjorts:

 • Vi ha fått möjlighet att samverka med SFV i flera projekt – se kap. Styckekranen
 • Vi har utvecklat samarbetet med Sthlm sjögård genom Gutte Taube
 • Nätverket svenska varv/SMM- Sjöhistoriska museet kontaktade oss genom Claes Wollentz 2003
 • Guidar besökare på Beckholmen i SFV projekt ”Hemliga rum”
 • Guidar i Styckekranen; se kap. Styckekran
 • Ansluter oss till Nätverket Svenska Varv, Varvsforum 2003
 • Vi genomför Varvsforum 2006 i Stockholm i samverkan med Sjöhistoriska museet

Kommentarer inaktiverade.