Starten

Styrelsen fick en omfattande start:

 • Söka lokal (vilket inte ännu är löst)
 • Sprida intresse och förståelse för den marin- historiska varvs- epoken i Stockholm
 • Söka samverkan med Statens Fastighetsverk/SFV på Skeppsholmen och Djurgården
 • Besöka museer för bilder och arkivmaterial med mera
 • Kontakta föreningen Stockholms sjögård – Gustaf ”Gutte” Taube
 • Kontakta närstående institutioner

Vad har gjorts:

 • Vi ha fått möjlighet att samverka med SFV i flera projekt – se kap. Styckekranen
 • Vi har utvecklat samarbetet med Sthlm sjögård genom Gutte Taube
 • Nätverket svenska varv/SMM- Sjöhistoriska museet kontaktade oss genom Claes Wollentz 2003
 • Guidar besökare på Beckholmen i SFV projekt ”Hemliga rum”
 • Guidar i Styckekranen; se kap.Styckekran 2003, 2004 och 2005
 • Ansluter oss till Nätverket Svenska Varv, Varvsforum 2003
 • Vi genomför Varvsforum 2006 i Stockholm i samverkan med Sjöhistoriska museet

Kommentarer är stängda