Vårt område

Det område som Örlogsvarvet disponerade var östra Skeppsholmen. Galärvarvet på Djurgården och Beckholmen.

Galärvarvet

  • Området tillvaratas på bästa sätt d.v.s tillvarata/förvalta det marina kulturarvet
  • Galärskjulen nr 16 – 17 från 1700- talet görs tillgängliga för varvshistoriska utställningar, seminarier
  • Gör området marinhistoriskt intressant genom skyltning/orienteringstavlor
  • Var finns minsveparhallen
  • Var byggdes Sveriges första U-båt/ U1/Hajen
  • Var fanns Centrala verkstäderna Stockholm/CVS d.v.s ”Flyg- flottan” 1910 – 25

Skeppsholmen

  • Industrisidan/östra sidan bör utnyttjas i större omfattning som hantverksområde
  • Genomför motsvarande skyltning inom industriområdet som tanken för Galärvarver

Statens maritima museer/SMM – Sjöhistoriska museet stöder Nätverket svenska varv som bildades 2002.

I Programförklaring för nätverket anges bland annat ” Varvsnäringen är en del av vårt industrisamhälles historia” och ska således ses som en del av  Sveriges kulturarv.


varvettn

SparaSpara

Kommentarer inaktiverade.